Теорія літератури: поняття “роду” літератури


Теорія літератури: поняття "роду" літератури

Літературний рід -це певний ряд літературних творів,що подібні за типом своєї мовної організації та пізнавальної спрямованості на об’єкт чи суб’єкт, або сам акт художнього висловлювання.

Розподіл літератури на роди засновано на розрізненні функцій слова: слово або зображує предметний світ, або виражає стан мовця, або відтворює процес мовного спілкування.

Зазвичай виділяють три роди літературних. Кожен із них відповідає певній із функції слова:

1)епос (образотворча функція);
2)лірика (виразна функція);
3)драма (комунікативна функція).

Епос

Мета:
Зображення людської особистості об’єктивно, у взаємодії з іншими людьми і подіями.
Предмет:
Зовнішній світ у його пластичній об’ємності, просторово-часової протяжності і подієвої насиченості: характери, обставини, соціальне та природне середовище, в якому взаємодіють герої.
Зміст:
Об’єктивний зміст реальної дійсності в її матеріальному і духовному аспектах, представлений в художньо-типізованих автором характерах і обставин.
Особливості організації художньої мови:
Текст має переважно описово-оповідну структуру; особливу роль відіграє система предметно-зображальних деталей.

Лірика

Мета:
Вираз думок і почуттів автора-поета.
Предмет:
Внутрішній світ особистості в його імпульсивності і спонтанності, становленні та зміни вражень, мрій, настроїв, асоціацій, медитацій, рефлексій, викликаних взаємодією з зовнішнім світом.
Зміст:
Суб’єктивний внутрішній світ поета і духовне життя людства.
Особливості організації художньої мови:
Текст відрізняється підвищеною експресивністю, особливу роль грають образні можливості мови, її ритмічна і звукова організація.

Драма

Мета:
Зображення людської особистості у дії, в конфлікті з іншими людьми.
Предмет:
Зовнішній світ, представлений через характери і цілеспрямовані дії персонажів, і внутрішній світ героїв.
Зміст:
Об’єктивне зміст реальної дійсності, представлене в художньо типізованих автором характерах і обставини і передбачає сценічне втілення.
Особливості організації художньої мови:
Текст має переважно діалогічну структуру, в яку включені монологи героїв.

Автор: diana

Можливо вас зацікавить:
 

Переглядів: 2541

Мiтки:

Є що сказати? Залиште свій відгук прямо зараз!