Що читати? 5 книг про міфологію


Що читати? 5 книг про міфологію

Міф – це результат першої спроби людства осягнути світобудову. Міфологія – найширший пласт гуманітарного знання. Різні її аспекти вивчають фольклористику, мистецтвознавство, релігієзнавство, культурна антропологія та етнографія. Нижче наведені книги, які представляють фольклорно-антропологічний погляд на предмет.

№1
Міфології стародавнього світу (Пер. з англ Відп ред В.А. Міфології древнього світу Предисл І.М. Дьяконова М: ГРВЛ – Наука, 1977; нове видавництво ……. Азбука-класика, 2005)

Книга – переклад колективної монографії під початком одного з найбільших шумерологів світу Самуеля Крамера. Вперше опублікована багато років тому в Нью-Йорку. Складові її 10 нарисів написані (і переведені) відомими фахівцями. Нариси присвячені міфам народів стародавнього світу. Книгу можна досі рекомендувати читачам, що цікавляться міфами і культурою стародавнього світу.

№2
Міфи і релігії світу. Навчальний посібник (Упор. С.Ю. Неклюдова М: .. РДГУ, 2004)

Книга розповідає про міфології та релігії народів світу – не лише сучасних нам, але й тих,які були коли-небудь. Оповідання йде від найдавніших обрядів та вірувань до огляду релігійного життя в сучасному світі.

Книга містить п’ять розділів. Перший розповідає про народи південної частини Євразійського континенту – від Середземномор’я до Індокитаю, давніх культурах з письмово зафіксованими формами, а також окремих тісно пов’язаних з ними усних традиціями. Другий розділ присвячений міфам і релігій північних областей Євразії, відомим нам по пізнішим етнографічним фольклорним матеріалами (Кавказ, Сибір, Центральна, Північна та Східна Європа, Центральна Азія). Третій розділ розглядає аборигенів Америки, четвертий – про аборигенів Австралії і Океанії, і п’ятий – про народи Африки, що проживають південніше Сахари. Окремо розглядаються світові релігії.

№3
Новик Е.С. (… Изд. 2-е, испр і доп М.: Східна література РАН, 2004; сер «Дослідження з фольклору і міфології Сходу»): Обряд і фольклор в сибірському шаманізмі. Досвід зіставлення структур

У даній роботі розглядається співвідношення фольклору та обряду (ритуалу). Е.С. Новик пропонує універсальну типологію оповідних і обрядових традицій на основі комплексного аналізу. Вона демонструє співвідношення вербальних і невербальних текстів як двох взаємних маніфестацій єдиної традиції, що склалися з одного джерела.

№4
Мелетинский О.М. Поетика міфу (М.: ГРВЛ – Наука, 1975; сер «Дослідження з фольклору і міфології Сходу»).

Е.М. Мелетинский (1918-2005), один з основоположників вітчизняної школи теоретичної фольклористики, у своїй монографії розглядає міфологію, починаючи з найбільш архаїчних форм і традицій. Запропоновано аналіз теорій міфу, викладається аналіз його використання в літературознавстві XX в. і художній літературі. Дана книга стала настільною для філологів, отримала значний міжнародний резонанс.

№5
Сучасна російська міфологія (Упор. М.В. Ахметова М: … РДГУ, 2005; сер «Традиція – текст – фольклор: типологія і семіотика»)

Міф – не тільки віджила спадщина далекого минулого. Крім міфології архаїчної існують також міфокомпоненти розвинених релігій, і міфоелементи пізніших культур і ідеологій. У постіндустріальному суспільстві існують політичні міфи та міфи масової культури.

Статті збірника присвячені цій сучасній міфології. Розглядаються міфи минулого і сьогодення з демонстрацією конкретних прикладів в релігійних уявленнях нашого часу, в геополітиці і навіть в економіці, в культурі городян XX-XXI століття.

Автор: diana

Можливо вас зацікавить:
 

Переглядів: 376

Мiтки:

Є що сказати? Залиште свій відгук прямо зараз!